Шановні абітурієнти!

Триває набір на 4-х місячні підготовчі курси «Абітурієнт» з української мови та математики для вступу до Відокремленого структурного підрозділу
«Фаховий коледж зв’язку та інформатизації Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку».

Початок підготовчих курсів березень 2021 р. Заняття проводяться у вихідні дні.

Вартість всього курсу навчання – 2 000 грн.

За успішне закінчення підготовчих курсів «Абітурієнт» слухачі курсу отримують додаткові бали, які враховуються у конкурсний бал при вступі до коледжу.
Детальну інформацію можна дізнатися за адресою: м. Одеса, Олександрівський проспект, 6, кабінет 212а, або за телефоном — (048) 722-33-55.

Коледж зв’язку та інформатизації ОНАЗ ім. О. С. Попова здійснює підготовку:

фахових молодших бакалаврів на базі 9 та 11 класів за спеціальностями:

121 «Інженерія програмного забезпечення» (денна форма навчання)

Програмні системи сьогодні присутні всюди: практично будь-які електронні пристрої містять програмне забезпечення того чи іншого виду. Сьогодні індустрія програмування – одна з найбільш перспективних і динамічних галузей світової та української економіки. Прогнози економічного розвитку галузі стримуються нестачею кваліфікованих кадрів. Тому підготовка фахівців у галузі програмної інженерії, орієнтованої на ефективну організацію процесу створення програмного забезпечення (ПЗ), реалізацію технологічних принципів промислового проектування програмних систем є актуальною.

З дипломом фахового молодшого бакалавра з розробки програмного забезпечення можна займати посади в підрозділах з обслуговування комп’ютеризованих систем організацій та установ; брати участь у розробці програмних та програмно-технічних систем; працювати на підприємствах різного профілю.

 

122 «Комп’ютерні науки» (денна форма навчання)

спеціалізація «Обслуговування програмних систем та комплексів» – освітня концепція спеціальності полягає в підготовці техніків-програмістів для обслуговування комп’ютерних систем і мереж. Майбутні програмісти опановують мови програмування, сучасні системи автоматизованої обробки інформації, технологію розробки програмного забезпечення, технологію комп’ютерних мереж, комп’ютерну графіку. Основними завданнями професійної діяльності фахівця є: обслуговування програмних систем і комплексів; розробка програмного забезпечення з використанням алгоритмічних мов; збір і аналіз вхідних даних для проектування програмного забезпечення; розробка алгоритмів розв’язання задач у відповідності з існуючим технічним завданням; використання сервісів інтернет і веб-технологій при реалізації розподілених інформаційних систем; інсталяція програм і програмних систем, налаштування і обслуговування програмно-апаратних засобів; використання стандартів і методів контролю якості програмної документації. 

Фаховий молодший бакалавр з обслуговування програмних систем та комплексів може займати посади фахівця з інформаційних технологій, фахівця з комп’ютерної графіки (дизайну), фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівця з формування та управління електронних баз даних, техніка із системного адміністрування, фахівця з монтажу та ремонту комп’ютерної техніки.

спеціалізація «Безпека комп’ютерних систем та мереж» – забезпечення надійної, безперебійної роботи інформаційних систем життєво необхідне як на загальнодержавному рівні, так і в умовах повсякденної діяльності окремих підприємств, установ, бізнес компаній, тощо. Не менш важливою функціональною складовою є захист інформації в інформаційних системах від спотворення, викрадення, або несанкціонованого використання. Підтримка та реалізація таких функції є прерогативою фахівців з безпеки комп’ютерних систем та мереж, роль яких посилюється, стає дедалі більш актуальною з розвитком високотехнологічного та інформатизованого суспільства.

Кібербезпека – це захищеність від наявних та потенційно небезпечних проявів інформаційних загроз для нормального функціонування інформаційних систем, а також комплекс заходів та засобів, що спрямовані на захист комп’ютерів, обчислювальних мереж від несанкціонованого доступу та інших дій, пов’язаних з крадіжкою, блокуванням, пошкодженням, руйнуванням та знищенням як випадкового, так і цілеспрямованого впливу.

Випускники даної спеціалізації можуть працювати на підприємствах та організаціях України службах інформаційної та кібербезпеки державних та недержавних установ та підприємств, у тому числі Департамент кіберполіції Національної поліції України.

У процесі навчання студенти опановують технології побудови комп’ютерних систем та мереж, методи та засоби захисту інформації та комп’ютерних і інформаційних систем; підходи, засоби та технології адміністрування систем та мереж, вивчають мови програмування, технології розробки програмних продуктів, методи та технології криптографічних перетворень, інженерно-технічного і адміністративно-організаційного захисту інформації.

 

172 «Телекомунікації та радіотехніка» (денна та заочна форма навчання) 

спеціалізація Телекомунікації – Розвиток інформаційного суспільства в Україні потребує підготовки великої кількості фахівців, здатних обслуговувати обладнання сучасних телекомунікаційних систем і мереж та оргтехніку. Оргтехніка – це технічні засоби, які використовуються для механізації та автоматизації управлінських та інженерно-технічних робіт: зберігання, пошуку, передачі та обробки інформації в умовах сучасного офісу. Оргтехніка включає в себе комп’ютерну техніку, що складається з персональних комп’ютерів, модемів, принтерів, сканерів тощо, копіювальну техніку, факси, апаратуру стаціонарних телефонних і мобільних мереж зв’язку. 

Фахові молодші бакалаври даного фаху працюють у будь-якого оператора зв’язку ПАТ «Укртелеком», U’tel, ТОВ «Телекарт-Прилад», «MTC», «Life», «Kyivstar», «Beeline», «GoldenTelecom», «Vega» тощо. Молоді фахівці обслуговують мережі зв’язку і локальні комп’ютерні мережі фінансових структур, газового та нафтового комплексів України, Укрзалізниці, силових структур та інших підприємств, працюють в компаніях з обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки.

спеціалізація «Радіотехніка»

Студенти даного фаху вивчають структуру та компоненти різних систем мобільного зв’язку, проблеми проектування, моніторингу та керування мережами та інші технічні проблеми. Радіозв’язок, особливо мобільний, дає свободу пересування, свободу вибору місця й часу прийняття рішення, коли інформація настільки необхідна, що немає часу повертатися до офісу чи шукати фіксований термінал зв’язку.

Фахові молодші бакалаври даного фаху можуть працювати техніками радіозв’язку, мобільного зв’язку, проводового радіомовлення, кабельного та цифрового телебачення, менеджерами на FМ-радіостанціях та на підприємствах, пов’язаних з електронікою.

 

071 «Облік та оподаткування» (денна форма навчання)

спеціалізація Оціночна діяльність – на українському ринку нерухомості, який розвивається досить високими темпами і має реальні стратегічні перспективи, представлені практично всі види об’єктів житлового, громадського і промислового призначення, які потребують періодичної оцінки. Для цього необхідні фахівці – оцінювачі.

Фахові молодші бакалаври даної спеціалізації отримують кваліфікацію «оцінювач-експерт», «оцінювач рухомого та нерухомого майна» і можливість працювати на будь-якій біржі, в акціонерних товариствах, в установах банку, нотаріальних конторах, оціночних компаніях на посадах брокера з цінних паперів; біржового маклера, дилера цінних паперів, торговця нерухомістю, торгівельного агента, торгівельного брокера, обліковця, касира, бухгалтера, економіста, оцінщика майна та земельних ділянок.

Випускники Коледжу мають можливість продовжити навчання в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова для здобуття рівня вищої освіти – магістр.

КОНКУРСНИЙ ВIДБIР

 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями:

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» – це професійна підготовка в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення; змога займатися багатьма аспектами обчислень: від проектування окремих мікропроцесорів, комп’ютерів і суперкомп’ютерів до кругового проектування. Завдання, пов’язані з комп’ютерною інженерією, передбачають написання програм для вбудованих мікроконтролерів, проектування інтегральних схем, аналогових датчиків, плат змішаних сигналів, а також розробку операційних систем. Комп’ютерні інженери працюють над дослідженнями для робототехніки із використанням цифрових систем для управління і контролю електричних систем (двигунів, систем зв’язку та датчиків).

Спеціальність 126 «Інформаційні технології» – відіграють значну роль у формуванні актуальної реальності. Ви здобудете знання для роботи з сучасними інформаційними системами сфери ІТ.

Фахова підготовка дасть змогу випускникам працювати над розробкою, впровадженням, адаптуванням різноманітних інформаційних систем та технологій, на посадах прикладного програміста, керівника проекту, спеціаліста з інформаційних систем управління, інженера з супроводу інформаційних систем, консультанта з впровадження та реінжинірингу, спеціаліста з захисту інформації, спеціаліста з обробки даних, адміністратора баз даних, розробника веб-додатків тощо.

 

РЕЄСТРАЦІЯ е-КАБІНЕТІВ

з 01 липня по 13 липня

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ 

з 29 червня по 13 липня

КОНКУРНИЙ ВІДБІР 

за сертифікатами ЗНО (≥100 балів),

отриманими з 2018 по 2021 роки з дисциплін: 

українська  мова та література, українська мова 

математика

історія України або географія 

фізика або іноземна мова (2018-2021)


Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова
Випускники Коледжу мають право продовжити навчання в

або в інших закладах вищої освіти ІІІ-IV рівня акредитації

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ

ДОКУМЕНТ ПРИМІТКА
Заява Подається вступником особисто в паперовій формі із зазначенням спеціальності та форм навчання
Копія паспорта (стор. 1,2 та 11) та копія ІПН  
Копія свідоцтва про народження 

 

 

та 2 копії ІПН

для осіб, які з віком не мають паспорта
Копія паспорта (стор. 1,2, 11) та ІПН одного з батьків для неповнолітніх осіб
Військовий квиток або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних
Копія атестата про повну загальну середню освіту і додаток до нього для вступників на основі 11 класів
Копія свідоцтва про базову загальну середню освіту і додаток до нього для вступників на основі 9 класів
Копія свідоцтва про шлюб (розлучення) якщо прізвище в документі про освіту відрізняється від прізвища у паспорті
Копія сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти   для вступників на основі 11 класів на бакалавра – обов’язково;

 

 

для вступників на основі 11 класів на фахового молодшого бакалавра – за вибором

4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см  
Копія трудової книжки, завірена відділом кадрів у поточному році для вступників на заочну форму навчання
Копії документів, що дають право на пільги  

Оригінали документів вступник подає особисто.

Завіряння копій здійснюється приймальною комісією Коледжу

або в установленому законодавством порядку

Приймальна комісія КЗІ ОНАЗ ім. О. С. Попова

65045, м. Одеса, Олександрівський проспект. 6, кабінет 106

Телефони: (048) 728 97 71;

сайт college.onat.edu.ua 

Репортажі від 19 Квітня. 2019 р.