У 2019 році коледж здійснює прийом

У 2019 році коледж зв’язку та інформатизації ОНАЗ ім. О. С. Попова здійснює прийом:

 • за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями:

  • 123 «Комп’ютерна інженерія»
  • 126 «Інформаційні системи та технології»
 • на базі 9 та 11 класів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за такими спеціальностями:

  • 121 «Інженерія програмного забезпечення
  • 122 «Комп’ютерні науки» (спеціалізації «Обслуговування програмних систем та комплексів», «Безпека комп’ютерних систем та мереж»)
  • 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізації «Телекомунікації», «Радіотехніка»)
  • 071 «Облік та оподаткування» (спеціалізація «Оціночна діяльність»)

Випускники Коледжу мають можливість продовжити навчання в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова для здобуття рівня вищої освіти – магістр.

Ви можете ознайомитись поближче з нашим колледжем, переглянувши декiлька вiдео-роликiв:

Правила прийому

Життя коледжу