Історія


Зв’язківці

Зв’язківці

Передісторія коледжу зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова розпочалася ще 1900 року, коли в Одесі було відкрито Вищі курси телеграфних механіків, які готували техніків для півдня Російської імперії. Приміщення курсів знаходилось на Старопортофранківській, 16. 1918 року було створено Одеський електротехнікум зв’язку, який 1923 р. став Одеським вищим електротехнікумом сильних струмів ім. Г. Гринька (ОВЕ). Після чотирьох років навчання випускникам ОВЕ надавалась кваліфікація інженера. 1925 року при Вищому електротехнікумі створюється слабкострумовий відділ із трьома групами телеграфістів, телефоністів і радистів. З цього часу в Одесі започатковано підготовку інженерів зв’язку.


 

Петрусенко Сергій Юрійович

Петрусенко Сергій Юрійович

За роки свого існування Одеський електротехнікум зв’язку підготував близько 40 тисяч висококваліфікованих спеціалістів. В 1930-40-х рр. технікум очолювали: 1930 р. Ясиновський С.Д., 1931 р. Браіловський Б.Я., 1931 р. Духанін П.А., 1932 р. Паращук П.К., 1934 р. Татур Р.Е., 1937 р. Коган Я.В., 1941 р. Путно А.І., 1944 р. Базіян В.Д. Починаючи з 1952 р., директорами технікуму були: Білошицький Г.Р., який у 1932 р. закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку за фахом „Інженер-електрик проводного зв’язку”; 1952-1958 рр. – Пишкін І.П., випускник Одеського політехнічного інституту 1930 р., інженер електрик сильних струмів, колишній ректор ОЕІЗ; 1958-1966 рр. – Москалевич А.В., випускник ОЕІЗ, інженер електрозв’язку; 1966-1969 рр. – Чумаченко В.Ф., випускник Львівського електротехнічного інституту зв’язку за фахом „Конструювання та технологія виробництва радіоапаратури”; 1969-1973 рр. – Панасюк Н.М., випускниця ОЕІЗ ім. О.С. Попова, інженер електрозв’язку; 1973-1995 рр. – Пишний Я.М., який у 1942 р. закінчив Військово-морське училище ім. ЛКСМУ за фахом „Офіцер-зв’язківець військово-морського флоту” і в 1957 р. Військово-морську академію суднобудування та озброєння ім. А.М. Крилова за фахом „Зв’язківець вищої кваліфікації”; 1995-1999 рр. – Сизоченко В.П., випускник ОЕІЗ ім. О.С. Попова, інженер радіозв’язку; 1999-2003 рр. – Скопа О.О., випускник ОЕІЗ ім. О.С. Попова, інженер електрозв’язку; 2003-2006 рр. – Майнов С.В., який у 1985 році закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю „Автоматика та телемеханіка”, а 1991 року Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю „Правознавство”; 2006-2008 рр. – Шевцов Ю.С., який у 1998 році закінчив УДАЗ ім. О.С. Попова за спеціальностями „Автоматичний електрозв’язок” та „Економіка підприємства”.

Коледж Зв’язку та Інформатизації

Коледж Зв’язку та Інформатизації


З 2008 року коледж очолює Петрусенко С.Ю., який 1984 року закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю „Математика”, кандидат педагогічних наук за спеціальністю „Теорія і методика професіональної освіти”.

У різні часи змінювались спеціальності та напрями підготовки фахівців, втручалась війна та соціальні катаклізми, але своє ім’я та високу репутацію технікум не втрачав. Усіма силами сприяли цьому його співробітники: О.М. Алтухов, Д.А. Беркович, Л.П. Бритнер, О.Л. Вайнер, Г.І. Голубов, Л.С. Денисов, О.В. Зінчаренко, Л.Я. Каплан, А.Г. Кондаков, М.Ф. Копп, Б.Я. Кримус, Л.Я. Медведєва, О.І. Путно, В.Л. Сочинський, А.В. Шкуліпа, С.І. Шумлянський, Л.Д. Ярославський. Сьогодні традиції технікуму продовжують висококваліфіковані фахівці: Л.С. Білаш, О.О., Бурак, О.Ю. Горлінська, Л.О. Козаченко, М.А. Кронфельс, З.Р. Кокорєва, В.В. Кокорєв, Т.Ю. Фьодорова, О.Г. Целікова та багато інших.

2003 року електротехнікум зв’язку було перейменовано на технікум зв’язку та інформатизації. Того ж року він увійшов до складу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова як її структурний підрозділ.

2007 року технікум зв’язку та інформатизації реорганізовано в коледж зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

До вересня 2003 р. коледж здійснював підготовку молодших спеціалістів тільки за заочною формою навчання. У 2003 році отримано ліцензію та вперше було здійснено набір студентів на денну форму навчання за напрямом „Телекомунікації” на базі повної загальної середньої освіти. У вересні 2004 р. почався набір студентів за цим напрямом на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти.

Коледж є вищим навчальним закладом першого рівня акредитації.

Сьогодні Коледж здійснює прийом:

За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями:

123 «Комп’ютерна інженерія»

126 «Інформаційні системи та технології»

На базі 9 та 11 класів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за такими спеціальностями:

121 «Інженерія програмного забезпечення

122 «Комп’ютерні науки»

172 «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізації «Телекомунікації», «Радіотехніка»

071 «Облік та оподаткування» 9спеціалізація «Оціночна діяльність»)

Випускники Коледжу мають можливість продовжити навчання в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова для здобуття рівня вищої освіти – магістр.

До структури коледжу входять циклові комісії гуманітарної та соціально-економічної підготовки (голова Шкурак Н.М., викладач вищої категорії), природничо-математичної підготовки (голова Свиридова А.Б., викладач вищої категорії, викладач-методист); телекомунікацій та радіотехніки (голова Кокорєва З.Р., викладач вищої категорії, викладач-методист); інформатики та обчислювальної техніки (голова Кокорєв О. В., викладач вищої категорії).

Для здійснення навчально-виховного процесу коледж має достатню матеріально-технічну базу. Для забезпечення навчального процесу в коледжі функціонує 9 кабінетів і 11 лабораторій, у тому числі 2 лабораторії навчальної практики і 3 комп’ютерні класи.


Ящишина Ірина Ярославівна

Ящишина Ірина Ярославівна

Для проведення навчальних занять коледж, як структурний підрозділ академії, використовує спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні лабораторії і кабінети профільних кафедр академії а також спортзал, актову залу, бібліотеку, у тому числі читальний зал, базу відпочинку, медичний пункт. Для потреб навчального процесу та наукової роботи студентів та викладачів усі комп’ютери підключені до загальноакадемічної локальної комп’ютерної мережі та глобальної мережі Інтернет. Комп’ютерні лабораторії облаштовані мультимедійними проекторами та екранами.


Всі навчальні кабінети, лабораторії коледжу повністю забезпечені технічними засобами навчання (інтерактивний програмно-технологічний навчальний комплекс на основі SMART Board, комп’ютерні робочі місця викладача, ЖК-телевізори-монітори), обладнанням, стендами, макетами для проведення лекційних, практичних і лабораторних занять. В лабораторіях і кабінетах є в наявності інструкції до лабораторних і практичних робіт, технологічні карти, довідкова та методична література.

Навчальні групи в коледжі виключно малокомплектні, що дає змогу під час практичних та лабораторних занять забезпечити максимальну взаємодію викладача з кожним студентом


Захід на честь Дев’ятого травня

Захід на честь Дев’ятого травня

В коледжі існує інститут наставництва з багаторічним досвідом виховної роботи, який передбачає закріплення кожного студента за високодосвідченим викладачем. Організуються та проводяться позааудиторні заходи, спрямовані на всебічний розвиток кожного студента як повноцінної особистості. З цією метою проводяться різноманітні культурні заходи, свята до урочистих дат, екскурсії. Студенти денної форми навчання беруть активну участь у Всеукраїнському фестивалі команд КВК, інтелектуальній грі „Дебати”, яка розвиває лідерські здібності кожного студента, чемпіонатах з гри „Що? Де? Коли?”, волонтерських заходах, щорічних міських військово-спортивних змаганнях „Щит Вітчизни”, спортивно-патріотичному святі „Старти надій” та інших змаганнях серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації міста Одеси та області.