У 2018 році коледж зв’язку та інформатизації ОНАЗ ім. О. С. Попова здійснює прийом:

 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 12 «Інформаційні технології») за спеціальностями:

  • 123 «Комп’ютерна інженерія»
  • 126 «Інформаційні системи та технології»

 

 

на базі 9 та 11 класів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за такими спеціальностями:

  • 121 «Інженерія програмного забезпечення
  • 122 «Комп’ютерні науки»
  • 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізації «Телекомунікації», «Радіотехніка»
  • 071 «Облік та оподаткування» 9спеціалізація «Оціночна діяльність»)

 

 

Випускники Коледжу мають можливість продовжити навчання в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова для здобуття рівня вищої освіти – магістр.